Informacje:
OFERTA 2016/2017
OFERTA EDUKACYJNA GIMNAZJUM NR 21
dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017

Gimnazjum Nr 21 we Wrocławiu jest Szkołą z Klasą, Szkołą Odkrywców Talentów, Wspierającą Uzdolnienia

i Rozwijącą Zainteresowania, Dbającą o Bezpieczeństwo, Promującą Zdrowie. Pracuje nad kompleksowym rozwojem ucznia w ramach programu "Od inspiracji do kreacji" wraz z Przedszkolem Nr 119 i Szkołą Podstawową Nr 17. Współpracuje ze Stowarzyszeniem SEMPER AVANTI Polska w ramach projektu Enter Your Future.Jest placówką nowoczesną, posiada:

 • bardzo dobrze wyposażone gabinety lekcyjne,
 • udoskonalone 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,
 • salę multimedialną,
 • skomputeryzowaną bibliotekę z bogatymi, na bieżąco aktualizowanymi zbiorami,
 • internetowe centrum informacji multimedialnej,
 • gabinet biofeedback,
 • 2 sale gimnastyczne, salkę do tenisa stołowego i siłownię,
 • 2 boiska sportowe,
 • szafki dla uczniów,
 • monitoring,
 • stołówkę, bufet i kiosk.

Zajęcia lekcyjne odbywają się na jedną zmianę.

Pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, wspierają pedagodzy i psycholog szkolny.

Szkoła zapewnia opiekę pielęgniarki.

W ramach zajęć pozalekcyjnych funkcjonują koła przedmiotowe, zainteresowań, sportowe oraz zajęcia wyrównawcze.

Nasi uczniowie uzyskują wysokie wyniki w nauce i w sporcie. Osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych oraz rozgrywkach sportowych.

Wysoko rozwinięta demokratyzacja życia w szkole owocuje zdobywaniem czołowych miejsc w kategorii "Najlepszy Samorząd Uczniowski" we Wrocławiu oraz "Najciekawsza Inicjatywa Społeczna".

W roku szkolnym 2016/2017 planujemy utworzyć klasy ogólne z rozszerzonym programem nauczania:

 • "Z JĘZYKAMI OBCYMI PO EUROPIE" poszerzony program z języka hiszpańskiego i angielskiego,
 • "HORYZONTY W MATEMATYCE I GEOGRAFII",
 • muzyczno-taneczną "DANCE AND SING WITH ME",
 • sportową o profilu piłka nożna dla dziewcząt i chłopców (KS "Ślęza") . zasady rekrutacji, deklaracja,

Zapisy uczniów


Terminy (harmonogram) zapisów do gimnazjów wrocławskich :zobaczZasady rekrutacji do gimnazjów wrocławskich :zobaczZapisy uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 odbywają się poprzez rekrutację elektroniczną na stronie : www.edu.wroclaw.pl

Wybierasz klasę ogólną (w gimnazjach nie ma profili), a na naszej KARCIE INFORMACYJNEJ O UCZNIU wskazujesz poszerzony program nauczania przedmiotu lub przedmiotów, które Cię najbardziej interesują.

Składając w szkole oryginały wymaganych dokumentów prosimy dołączyć wypełnioną przez rodziców "Kartę Informacyjną o Uczniu".DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY odbędzie się w piątek 26 LUTEGO 2016 r.Gimnazjum Nr 21 im. T. Różewicza, ul. św. Jerzego 4, 50-518 Wrocław, tel. 71 798 67 13

adres strony: www.gim21.wroc.pl e-mail: sekretariat@gim21.wroc.pl

Copyright by Gimnazjum 21 we Wrocławiu. Wykonanie i wdrożenie Paweł Kunicki
Paweł Kunicki
Projektant i wykonawca strony internetowej Gimnazjum nr 21 we Wrocławiu.
E-mail: kunicki.pawel0@gmail.com