Informacje:
OFERTA 2014/2015:
OFERTA EDUKACYJNA GIMNAZJUM NR 21
dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015

Gimnazjum Nr 21 we Wrocławiu jest Szkołą z Klasą, Wspiera Uzdolnienia i Rozwija Zainteresowania, Dba o Bezpieczeństwo, Promuje Zdrowie. Pracuje nad kompleksowym rozwojem ucznia w ramach programu "Od inspiracji do kreacji" wraz z Przedszkolem

Nr 119 i Szkołą Podstawową Nr 17. Współpracuje ze Stowarzyszeniem AIESEC Polska w ramach projektu Enter Your Future.Jest placówką nowoczesną, posiada:

 • bardzo dobrze wyposażone gabinety lekcyjne,
 • 3 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,
 • 2 sale multimedialne,
 • skomputeryzowaną bibliotekę z bogatymi, na bieżąco aktualizowanymi zbiorami,
 • internetowe centrum informacji multimedialnej,
 • 2 sale gimnastyczne i siłownię,
 • stołówkę, bufet i kiosk.

Zajęcia lekcyjne odbywają się na jedną zmianę.

Pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, wspierają pedagodzy i psycholog szkolny.

Szkoła zapewnia opiekę pielęgniarki.

W ramach zajęć pozalekcyjnych funkcjonują koła przedmiotowe, zainteresowań oraz sportowe.

Nasi uczniowie uzyskują wysokie wyniki w nauce i w sporcie. Osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych oraz rozgrywkach sportowych.

Wysoko rozwinięta demokratyzacja życia w szkole owocuje zdobywaniem czołowych miejsc w kategorii "Najlepszy Samorząd Uczniowski" we Wrocławiu oraz "Najciekawsza Inicjatywa Społeczna".

W roku szkolnym 2014/2015 w klasach pierwszych proponujemy realizację następujących programów:

 • poszerzony program biologii i chemii,
 • poszerzony program matematyki i technologii informacyjnej,
 • poszerzony program języka obcego - angielskiego,
 • poszerzony program języka obcego -hiszpańskiego (zajęcia prowadzi native speaker p.David Monzo Campos),
 • klasę sportową - piłka nożna (KS "Ślęza") - zasady rekrutacji, deklaracja
 • i inne poszerzone programy stosownie do oczekiwań i potrzeb uczniów oraz rodziców.

Zapisy uczniów


Terminy (harmonogram) zapisów do gimnazjów wrocławskich :zobaczZasady rekrutacji do gimnazjów wrocławskich :zobaczZapisy uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 odbywają się poprzez rekrutację elektroniczną na stronie : www.edu.wroclaw.pl

Wybierasz klasę ogólną (w gimnazjach nie ma profili), a na naszej KARCIE INFORMACYJNEJ O UCZNIU wskazujesz poszerzony program nauczania przedmiotu lub przedmiotów, które Cię najbardziej interesują.

Składając w szkole oryginały wymaganych dokumentów prosimy dołączyć wypełnioną przez rodziców "Kartę Informacyjną o Uczniu".DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY odbył się w dniu 13 LUTEGO 2014

Dziękujemy za odwiedziny!Gimnazjum Nr 21, ul. św. Jerzego 4, 50-518 Wrocław, tel. 71 367 90 12

adres strony: www.gim21.wroc.pl e-mail: sekretariat@gim21.wroc.pl

Copyright by Gimnazjum 21 we Wrocławiu. Wykonanie i wdrożenie Paweł Kunicki
Paweł Kunicki
Projektant i wykonawca strony internetowej Gimnazjum nr 21 we Wrocławiu.
E-mail: kunicki.pawel0@gmail.com