Informacje:
OFERTA 2017/2018
OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY PODSTAWOWE NR 77
dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018

Szkoła Podstawowa Nr 77 we Wrocławiu jest Szkołą z Klasą, Szkołą Odkrywców Talentów, Wspierającą Uzdolnienia i Rozwijącą Zainteresowania, Dbającą o Bezpieczeństwo, Promującą Zdrowie. Pracuje nad kompleksowym rozwojem ucznia w ramach programu "Od inspiracji do kreacji" wraz z Przedszkolem Nr 119 i Szkołą Podstawową Nr 17. Współpracuje ze Stowarzyszeniem SEMPER AVANTI Polska w ramach projektu Enter Your Future.Jest placówką nowoczesną, posiada:

  • bardzo dobrze wyposażone gabinety lekcyjne,
  • udoskonalone 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,
  • salę multimedialną,
  • skomputeryzowaną bibliotekę z bogatymi, na bieżąco aktualizowanymi zbiorami,
  • gabinet biofeedback,
  • 2 sale gimnastyczne, salkę do tenisa stołowego i siłownię,
  • 2 boiska sportowe,
  • szafki dla uczniów,
  • monitoring,
  • stołówkę, bufet i kiosk.

Zajęcia lekcyjne odbywają się na jedną zmianę.

Pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, wspierają pedagodzy i psycholog szkolny.

Szkoła zapewnia opiekę pielęgniarki.

W ramach zajęć pozalekcyjnych funkcjonują koła przedmiotowe, zainteresowań, sportowe oraz zajęcia wyrównawcze.

Nasi uczniowie uzyskują wysokie wyniki w nauce i w sporcie. Osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych oraz rozgrywkach sportowych.

Wysoko rozwinięta demokratyzacja życia w szkole owocuje zdobywaniem czołowych miejsc w kategorii "Najlepszy Samorząd Uczniowski" we Wrocławiu oraz "Najciekawsza Inicjatywa Społeczna".


Zapisy uczniów


Terminy (harmonogram) zapisów do szkół podstawowych wrocławskich :

zobaczZasady rekrutacji do szkół podstawowych wrocławskich :

Zasady rekrutacjiZapisy uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 odbywają się poprzez rekrutację elektroniczną na stronie :

www.edu.wroclaw.plRejon Szkoły Podstawowej Nr 77:

sprawdŸź

Gimnazjum Nr 21 im. T. Różewicza, ul. św. Jerzego 4, 50-518 Wrocław, tel. 71 798 67 13adres strony: www.gim21.wroc.pl e-mail: sekretariat@gim21.wroc.pl

Copyright by Gimnazjum 21 we Wrocławiu. Wykonanie i wdrożenie Paweł Kunicki
Paweł Kunicki
Projektant i wykonawca strony internetowej Gimnazjum nr 21 we Wrocławiu.
E-mail: kunicki.pawel0@gmail.com