Informacje:
OFERTA 2015/2016:
OFERTA EDUKACYJNA GIMNAZJUM NR 21
dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016

Gimnazjum Nr 21 we Wrocławiu jest Szkołą z Klasą, Szkołą Odkrywców Talentów, Wspierającą Uzdolnienia

i Rozwijącą Zainteresowania, Dbającą o Bezpieczeństwo, Promującą Zdrowie. Pracuje nad kompleksowym rozwojem ucznia w ramach programu "Od inspiracji do kreacji" wraz z Przedszkolem Nr 119 i Szkołą Podstawową Nr 17. Współpracuje ze Stowarzyszeniem AIESEC Polska w ramach projektu Enter Your Future.Jest placówką nowoczesną, posiada:

 • bardzo dobrze wyposażone gabinety lekcyjne,
 • udoskonalone 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,
 • salę multimedialną,
 • skomputeryzowaną bibliotekę z bogatymi, na bieżąco aktualizowanymi zbiorami,
 • internetowe centrum informacji multimedialnej,
 • gabinet biofeedback,
 • 2 sale gimnastyczne, salkę do tenisa stołowego i siłownię,
 • 2 boiska sportowe,
 • szafki dla uczniów,
 • monitoring,
 • stołówkę, bufet i kiosk.

Zajęcia lekcyjne odbywają się na jedną zmianę.

Pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, wspierają pedagodzy i psycholog szkolny.

Szkoła zapewnia opiekę pielęgniarki.

W ramach zajęć pozalekcyjnych funkcjonują koła przedmiotowe, zainteresowań, sportowe oraz zajęcia wyrównawcze.

Nasi uczniowie uzyskują wysokie wyniki w nauce i w sporcie. Osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych oraz rozgrywkach sportowych.

Wysoko rozwinięta demokratyzacja życia w szkole owocuje zdobywaniem czołowych miejsc w kategorii "Najlepszy Samorząd Uczniowski" we Wrocławiu oraz "Najciekawsza Inicjatywa Społeczna".

W roku szkolnym 2015/2016 planujemy utworzyć klasy ogólne z rozszerzonym programem nauczania:

 • przyrodniczą (biologia, chemia, fizyka),
 • matematyczną z technologią informacyjną (MTI),
 • językową z językiem hiszpańskim (zajęcia prowadzi native speaker),
 • językową z językiem angielskim ( badminton/squash z innowacją pedagogiczną "Spacer po Badminton House"),
 • humanistyczno-dziennikarską (z innowacją pedagogiczną "Bądź jak Leonardo da Vinci"),
 • regionalną (z innowacją pedagogiczną "Jestem z Wrocławia"),
 • artystyczno-medialną (z innowacją pedagogiczną "Śladami Mistrzów"),
 • sportową o profilu piłka nożna (KS "Ślęza") zasady rekrutacji, deklaracja,

Zapisy uczniów


Terminy (harmonogram) zapisów do gimnazjów wrocławskich :zobaczZasady rekrutacji do gimnazjów wrocławskich :zobaczZapisy uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 odbywają się poprzez rekrutację elektroniczną na stronie : www.edu.wroclaw.pl

Wybierasz klasę ogólną (w gimnazjach nie ma profili), a na naszej KARCIE INFORMACYJNEJ O UCZNIU wskazujesz poszerzony program nauczania przedmiotu lub przedmiotów, które Cię najbardziej interesują.

Składając w szkole oryginały wymaganych dokumentów prosimy dołączyć wypełnioną przez rodziców "Kartę Informacyjną o Uczniu".DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY odbył się w dniu 27 LUTEGO 2015

Dziękujemy za odwiedziny!Gimnazjum Nr 21, ul. św. Jerzego 4, 50-518 Wrocław, tel. 71 367 90 12

adres strony: www.gim21.wroc.pl e-mail: sekretariat@gim21.wroc.pl

Copyright by Gimnazjum 21 we Wrocławiu. Wykonanie i wdrożenie Paweł Kunicki
Paweł Kunicki
Projektant i wykonawca strony internetowej Gimnazjum nr 21 we Wrocławiu.
E-mail: kunicki.pawel0@gmail.com